Munkásságom

1988-ben „summa cum laude“ minősítéssel szereztem orvosi diplomát a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. Végzésem óta, a külföldi tanulmányutaktól eltekintve a PTE I. sz. Belgyógyászati Klinika Kardiológiai Osztályán dolgozom egyetemi docensként. Tudományos Ph.D. minősítést 1999-ben szereztem, 2007-ben habilitáltam, 2010-től a Magyar Kardiológusos Társasága Tanácsadó Testületének tagja vagyok valamint az Európai Kardiológus Társaság megválasztott munkatársa (FESC).

Belgyógyász, kardiológus és klinikai farmakológus szakképesítésemnek megfelelő klinikai munkakörben dolgozom, PTE KK I. sz. Belgyógyászati Klinika Kardiológiai Osztályának, a Fázis I. Klinikai Farmakológiai Osztálynak és az Echocardiographiás Laboratóriumának vezetőjeként. Fő klinikai érdeklődési területem az echokardiographia, stress tesztek, kardiomiopátia, szívelégtelenség klinikai vonatkozásai.

Egyetemi oktatóként a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán a belgyógyászat, kardiológia angol és magyar nyelvű graduális, valamint a családorvos, a belgyógyász, és kardiológus szakorvosok és szakorvos jelelöltek postgraduális képzésében veszek részt.

Az Anatómiai Intézet, Kétdimenziós anatómia a Kórélettani Intézet, Klinikai Kórélettan, a kurzusok vendégelőadója vagyok, angol, magyar nyelven. A Gyógyszerész (Klinikai farmakológia), a Fogorvos (Belgyógyászat) és az Egészségtudományi Karokon (Klinikai laboratoriumi kutató Msc) is rendszeresen oktatok. A Non-invazív kardiológiai diagnosztika és terápia, a Klinikai farmakológia elektív tantárgy tantárgyfelelőse vagyok.

A Klinikai farmakológia grémium vezetőjeként GCP tanfolyamok szervezője és előadója vagyok. Számos magyar és angol nyelvű államvizsga dolgozat, dékáni pályamunka konzulense voltam. A Doktori (Ph.D.) képzésben tutorként illetve felkért bizottsági/szigorlati tagként, előbírálóként ill. opponensként veszek részt. A házi és országos TDK Konferenciákon zsűritagként közreműködök.

Számos hazai és nemzetközi szakmai továbbképzésen, tudományos konferencián vettem részt előadóként. Magyar és nemzetközi kongresszusok szervezőbizottsági tagja voltam. Több hazai/külföldi szaklap bírálója illetve referense illetve OTKA pályázatok bírálója vagyok.

Önéletrajzom

 • Személyes adatok

  Dr. Habon Tamás
  egyetemi docens
  osztályvezető
  kardiológus szakorvos, belgyógyász szakorvos,
  klinikai farmakológia szakorvos

 • Munkahelyi cím és munkakör:

  2004-   Egyetemi docens
  1998-   Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ (ill. jogelődei), I. sz. Belgyógyászati Klinika
  7624, Pécs, Ifjúság u. 13. Tel.: (72) 536-000⁄5583 Fax: (72) 536-148
  Általános orvos: 1988. Pécsi Orvostudományi Egyetem (summa cum laude 69-47⁄1988)
  Ph.D.: 1999. Pécsi Tudományegyetem, (117-26⁄1999)
  Med. Habil.: 2008.
  Fellow of the European Society of Cardiology (FESC): 2010.

 • Szakképesítések:

  1993. Belgyógyász szakorvos (jeles 1244⁄1993)
  1996. Kardiológus szakorvos (jeles 300⁄1996)
  2000. Klinikai farmakológus szakorvos (jeles 161⁄2000)

 • Nyelvismeret:

  Angol C típusú középfokú Állami Nyelvvizsga 1991. (Á 0086927)
  Orosz alapfokú 1984.

 • Továbbképzések-vizsgák-akkreditációk:

  Echocardiographia: 1990. Budapest;
  GCP: 1994. Budapest;
  Postgraduális kardiológia: 1994. St. Michaels Hospital, Toronto, Canada;
  Echocardiographia: 1997. University Hospital, Groningen, Hollandia;
  Transoesophagealis echocardiographia: 2000. ESC, Budapest;
  Transthoracalis echocardiographia: 2003. ESC WGE, Vienna, Austria;
  EAE, WGE, Accreditation in Adult Echocardiography (Written Asessment): 2003. Barcelona;
  Klinikai gyógyszervizsgálatok tervezése: 2003. Budapest;
  GCP: 2004. Budapest SOTE;
  OGYI I-II. fázis Klinikai Farmakológiai Vizsgalóhely vezető: 2004. Budapest
  Accreditation in Adult Echocardiography: (ESC, EAE, UEMS) 2005;
  Nemzeti Echocardiographiás Akkreditációs Bizottság 3. szintű (expert) TTE és TEE liszenc: 2006. Budapest;
  BLS – ACLS (American Heart Association: 2006.)
  GCP: 2008, 2009, 2011

 • Ösztöndíjak-díjak:

  Rékai Alapítvány: 1994.
  Egészséges Nemzetért Alapítvány: 1995.
  International Cardura Competitive Award: 2000.
  Békési Kutatói Ösztöndíj: 2002.

 • Társasági-bizottsági tagság:

  1989. Pécsi Akadémiai Bizottság, Kardiológiai munkabizottság;
  1989. Magyar Kardiológus Társaság, Echocardiographiás, Szívizombetegségek, Kísérletes Kardiológiai munkacsoport;
  1990. Pécsi Akadémiai Bizottság, Haemorheológiai Munkabizottság
  1991. Pécsi Szívalapítvány (kuratóriumi tag);
  1992. Hungarian Medical Association of America;
  1993. Worldwide Hungarian Medical Academy;
  1993. International Society for Clinical Haemorheology;
  1994. Magyar Haemorhelogiai Társaság;
  1996. ESC, Working Group for Echocardiography;
  2004. Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság;
  2006. World Heart Failure Society,
  2007. ETT European Clinical Research Infrastructures Network (ECRIN)
  2007. Regional Cooperation for Health, Science and Technology (RECOOP HST) Consortium Joint Clinical Trial Network
  2010. Magyar Kardiológus Társaság Tanácsadó Testület